Фотоcайт Дяди Жоры. Киев.


Правый сектор. Вече на Майдане.21.07.2015

Видео - Украина

1920 x 1072, 5 MБ, 0:19
Вече Правого сектора на Майдане.
1920 x 1072, 30 MБ, 2:18
Правый сектор на Майдане.
1920 x 1072, 77 MБ, 6:1
Вече на Майдане. Выступление Дмитрия Яроша.
1920 x 1072, 127 MБ, 9:53
Левко Лукьяненко на вече...